20 Temmuz 2013 Cumartesi

Garanti Belgesi Başvurusu

Garanti Belgesi Başvuru için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.
1) Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
2) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu (Firmamız tarafından hazırlanmaktadır.)
3) İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),
4) İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),
5) Vekaletname (E-imza ile veriecek)
6) Yetkili servis ağı

13 Temmuz 2013 Cumartesi

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi
Garanti Belgesi Üretici veya ithalatçıların, imal veya ithal ettikleri ürünlerin yurtiçi satışını yapabilmeleri içinin almak zorunda oldukları bir belgedir.
4077 sayılı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşların alması gereken bir belgedir.
Garanti Belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır. En az 2 yıl, en fazla ise ürünün kullanım ömrü kadar garanti belgesi alınabilir. Garanti Belgesi müracaatı, ürününüze ait Türkçe Kullanma Kılavuzu ile birlikte online olarak Elektronik İmza aracılığıyla Sanayi Bakanlığı sistemine yapılmaktadır.
Türkçe Kullanma Kılavuzu, Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği şartlara göre word formatında hazırlanmaktadır. Garanti Belgesi genelde tamiratı mümkün olan her ürün için aranır. Ürününüze garanti belgesi gerekip gerekmediği konusunda bilgi ve hizmet almak için  bizimle irtibata geçiniz.

23 Haziran 2013 Pazar

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi Üretici veya ithalatçıların, imal veya ithal ettikleri ürünlerin yurtiçi satışını yapabilmeleri içinin almak zorunda oldukları bir belgedir.
4077 sayılı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Kanununa göre garanti kapsamına giren ürünleri imal ve ithal eden kuruluşların alması gereken bir belgedir.
Garanti Belgesi Sanayi Bakanlığı’ndan alınmaktadır. En az 2 yıl, en fazla ise ürünün kullanım ömrü kadar garanti belgesi alınabilir. Garanti Belgesi müracaatı, ürününüze ait Türkçe Kullanma Kılavuzu ile birlikte online olarak Elektronik İmza aracılığıyla Sanayi Bakanlığı sistemine yapılmaktadır.
Türkçe Kullanma Kılavuzu, Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği şartlara göre word formatında hazırlanmaktadır. Garanti Belgesi genelde tamiratı mümkün olan her ürün için aranır. Ürününüze garanti belgesi gerekip gerekmediği konusunda bilgi ve hizmet almak için  bizimle irtibata geçiniz.