20 Temmuz 2013 Cumartesi

Garanti Belgesi Başvurusu

Garanti Belgesi Başvuru için aşağıdaki evraklar gerekmektedir.
1) Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
2) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu (Firmamız tarafından hazırlanmaktadır.)
3) İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),
4) İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),
5) Vekaletname (E-imza ile veriecek)
6) Yetkili servis ağı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder